Category: Register

Kjurt Almqvist, Svante Helmbaek Tirén. Havets bildspråk

Korrekturläsning och register. Bokförlaget Stolpe

Anne Applebaum. Röd hungersnöd

Albert Bonniers förlag. Korrekturläsning, personregister

Gunnar Wetterberg. Träd

Albert Bonniers Förlag. Korrekturläsning, register

Peter Englund. Poltava

Natur & Kultur. Register

Julia Cameron. Lev kreativt

Mima förlag. Korrekturläsning. Register

Peter Englund. Krigets skönhet och sorg. 1917

Natur & Kultur. Register

Magnus Bärtås & Fredrik Ekman. Bebådaren. Gabriele D’Annunzio och fascismens födelse

Albert Bonniers förlag. Korrekturläsning och register

Peter Englund. Stridens skönhet och sorg. 1916

Natur & Kultur. Register.

Peter Englund. 1915 Stridens skönhet och sorg : Första världskrigets andra år i 108 korta kapitel

Natur & Kultur. Register