Albert Bonniers Förlag. Korrekturläsning, register