Tag: Bra BöckerPage 1 of 2

Diana Gabaldon. Lord John och Svärdets brödraskap

Bokförlaget Bra Böcker. Korrekturläsning

Christer Nylander. Maktens offer

Bokförlaget Bra Böcker. Redaktör

Joseph Finder. Utan ett spår

Bokförlaget Bra Böcker. Korrekturläsning

Taina Adolfsson. Påtvingat liv

Bokförlaget Bra Böcker. Redaktör

James Ellroy. I Jean Hillikers skugga: min jakt på kvinnorna

Bokförlaget Bra Böcker. Korrekturläsning

Sophie Hannah. Aldrig mer

Bokförlaget Bra Böcker. Redaktör

Varg Gyllander. Det som vilar på botten

Bokförlaget Bra Böcker. Korrekturläsning

Jussi Adler-Olsen. Flaskpost från P

Bokförlaget Bra Böcker. Korrekturläsning

Dan Buthler & Dag Öhrlund. Ares tecken

Bokförlaget Bra Böcker. Korrekturläsning

Diana Gabaldon. Som ett eko

Bokförlaget Bra Böcker. Korrekturläsning