Albert Bonniers förlag. Korrekturläsning, personregister