Albert Bonniers förlag. Korrekturläsning, faktagranskning