Albert Bonniers förlag. Korrekturläsning, register