Filosofie Magister Kulturvetarlinjen, Stockholms universitet, 2003

(Litteraturvetenskap, Genusvetenskap, Idéhistoria)

Översättning från svenska II (Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet)

Grafisk kommunikation A (Nordens Teknikerinstitut, NTI)

Projektledning (Informator)

Kursledare “Bli en skarpare korrekturläsare” & “Bli en vassare frilansare”, Förlagsklubben

Godkänd för F-skatt och registrerad för moms