Page 2 of 36

Candice Fox Crimson Lake

Candice Fox. Crimson Lake

Louise Bäckelin förlag. Redaktör

Bolling Esbjörnsson Miljardlyftet

Anders Bolling & Erik Esbjörnsson. Miljardlyftet

Ordfront. Korrekturläsning

Maria-Thérèse Sommar Pärleporten

Maria-Thérèse Sommar. Pärleporten

Bonnier Bookery. Korrekturläsning

Gill Paul Tsarens dotter

Gill Paul. Tsarens dotter

Modernista. Redaktör

Annie Grace Tänka klart

Annie Grace. Tänka klart

Pagina. Korrekturläsning

Anna Lönnqvist Julia och Jack

Anna Lönnqvist. Julia och Jack

Louise Bäckelin förlag. Korrekturläsning

Lu Wei Andrum

Lu Wei. Andrum

Pagina. Korrekturläsning

Anna Fredriksson Risk för regn

Anna Fredriksson. Risk för regn

Bonnier Bookery. Korrekturläsning

Arne Dahl Mittvatten

Arne Dahl. Mittvatten

Albert Bonniers förlag. Korrekturläsning

Naomi Alderman Makten

Naomi Alderman. Makten

Modernista. Redaktör