Page 2 of 74

Sverker Johansson. Hur var namnet?

Natur & Kultur. Redaktör

Frida Skybäck. Svartfågel

Polaris. Korrekturläsning

Sarah Jio. Bokträdgården i Primrose Hill

Printz Publishing. Korrekturläsning

Christina Larsson. Agenturen. Två sidor av samma mynt

Romanus & Selling. Korrekturläsning

Kim Faber & Janni Pedersen. Blodland

Modernista. Redaktör

Klas-Göran Karlsson (red.). Natur & Kulturs globalhistoria 1

Natur & Kultur. Korrekturläsning

Karin Smirnoff. Millennium – Havsörnens skrik

Polaris. Korrekturläsning

Lena Andersson. Koryféerna

Polaris. Korrekturläsning

Averil Kenny. Systrarna Hamilton

Louise Bäckelin Förlag. Redaktör

Owen Nicholls. Perfekt tajming

Louise Bäckelin Förlag. Redaktör