Page 2 of 64

Paula Hawkins. Ur förtärande eld

Bokförlaget Forum. Redaktör, ombrytning

Johan Ripås. Sönderlandet

Polaris. Korrekturläsning

Jørn Lier Horst. Ärende 1569

Wahlström & Widstrand. Korrekturläsning

Christina Erikson. Debutanten

Albert Bonniers förlag. Korrekturläsning

Jenny Fagerlund. Början på något nytt

Norstedts. Korrekturläsning

Lucinda Riley. Änglaträdet

Bazar. Korrekturläsning

Sheila O’Flanagan. En oväntad resa

Louise Bäckelin förlag . Redaktör

När Europa upptäckte världen

Bokförlaget Stolpe. Korrekturläsning

Tina Frennstedt. Cold Case – Skärseld

Bokförlaget Forum. Korrekturläsning

Sofia Nyblom. Pojkarna i klostret

Brombergs. Korrekturläsning