Lori Gottlieb. Du kanske borde prata med någon

Volante. Korrekturläsning

David Lagercrantz. Obscuritas

Norstedts. Korrekturläsning

Philippa Gregory. Mörka strömmar

Louise Bäckelin förlag. Redaktör

Åsa Larsson. Fädernas missgärningar

Albert Bonniers förlag. Korrekturläsning

Fiona Valpy. Biodlarens löfte

Bokförlaget Forum. Redaktör, ombrytning

Sara Blaedel. Kvinna anmäld försvunnen

Polaris. Korrekturläsning

Klas Östergren. Två pistoler

Polaris. Korrekturläsning

Rachel Mohlin. Dungen

Polaris. Korrekturläsning

Tove Folkesson. Den stora kyrkan

Albert Bonniers förlag. Korrekturläsning

Catherine Raven. Räv och jag

Brombergs förlag. Korrekturläsning